Staden överklagar för ökad tydlighet

Publicerad
7 mars 2014 09:00
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/miljodom_slussen.jpg Foto: Dieter Stöpfgeshoff/Arkiv

Stockholms stad överklagar domen från mark- och miljödomstolen den 13 februari i år, som gav staden tillstånd att utföra alla de arbeten man ansökt om.

– Vi tycker att det är en mycket bra dom, men den är mycket omfattande och handlar om ett komplext projekt. I vissa delar tycker vi att domen är otydlig på ett sätt som riskerar att fördyra projektet och dessutom skapa osäkerhet för alla berörda parter, såväl staden som sakägare, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen.

Staden har begärt anstånd med att få utveckla yrkanden och grunder för överklagandet till den 4 april 2014. Då kommer staden att närmare precisera vilka delar av domen som överklagas och varför.

– I grunden handlar det om att vi ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Jag förstår att det kan verka underligt att överklaga en dom som gått vår väg, men vi vill ha ett förtydligande för att kunna planera våra arbeten och använda våra resurser på bästa möjliga sätt, säger Andreas Burghauser.

Senast uppdaterad 21 mars 2014