Staden agerade korrekt enligt förvaltningsrätten

Publicerad
9 maj 2014 09:13
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/Nya_byggnader_slussen_62px.jpg

I förvaltningsrättens dom, som meddelades 25 april i år, avslås eller avvisas alla yrkanden som gjorts av de 88 privatpersoner som överklagade stadens överenskommelse med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som äger Glashuset vid Slussen.

Både markanvisningen som Atrium Ljungberg har fått för de planerade byggnaderna ovanpå Stadsgårdsleden - framför Glashuset - och att Atrium Ljungbergs tomträttsavgäld för Glashuset tas bort under tiden som Slussen byggs om överklagades till förvaltningsrätten.

Rätten skriver dock i domen t. ex att ”klagandena inte förmått visa att ett otillbörligt gynnande förelegat eller att ett brott mot EU:s statsstödsregler föreligger.”

Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år om att köpa den byggrätt som finns ovanpå Stadsgårdsleden i den nya detaljplanen. De har därmed en möjlighet att vara med och utforma de nya byggnaderna.

Senast uppdaterad 9 maj 2014