Sprängstoff på Katarinavägen: möt sprängarna som gör jobbet

Publicerad
5 april 2017 15:27
Senast ändrad
5 april 2017 15:36
Ämne
Slussen

Tre glada killar går i solskenet. De har arbetskläder och hjälmar på sig. I bakgrunden ser man grått plank.

I mars avslutades de första stora sprängningsarbetena vid Katarinavägen. Ett precisionsarbete som krävde mer än sex månaders förberedelser. Möt sprängarna som gör jobbet i filmen om sprängningsarbetet.

Syftet med sprängningarna är att bereda plats åt en ny betongkonstruktion under Katarinavägen som ska inrymma affärslokaler och en gångtunnel till den nya bussterminalen.
– Den stora utmaningen har varit allt folk som rör sig häromkring och att planera för alla avstängningar, säger Micke Kauppi, sprängarbetsledare.

Sprängsalvorna har varit relativt små för att störa så lite som möjligt.

– Sprängningarna har fungerat väldigt bra. Vi har haft massor med vibrationsmätare uppsatta över hela området och vi har legat stadigt under de gränsvärden som vi har, säger Anders Hoffman, blockchef.

Möt dynamitgänget i filmen om sprängningarna här.

https://www.youtube.com/watch?v=jdzYkmJOZh0

Sprängningarna kommer att utföras i perioder under större delen av 2017. Arbetet med nästa etapp beräknas starta någon gång i maj. En exakt tidplan är svår att sätta i dagsläget, då tiderna påverkas av hur fort arbetena mellan sprängningarna går.
Under april monteras en ny gång- och cykelbro längs med fasaden längst ner på Katarinavägen. När det är klart kan etapp två av sprängningar påbörjas. Då är det är det området närmast tunnelbanan som berörs och nuvarande gång- och cykelväg tas bort. Samtidigt kommer plattorna på väggen runt P-hus Slussen att monteras ner tillfälligt.

Upp till tolv tusen kubikmeter berg ska bort vid Katarinavägen. Målet är att öppna vägen för bil- och busstrafik igen vid mitten av 2019, då även den nya huvudbron är på plats. 

Senast uppdaterad 5 april 2017