Södermalmstorg stängs av för fordonstrafik

Publicerad
24 november 2015 09:53
Senast ändrad
24 november 2015 10:52
Ämne
Slussen

Annons som beskriver att Södermalmstorg stängs av för trafik den 29 november - 4 januari

Med start klockan 18.00 den 29 november kommer vi påbörja gatuarbeten på Södermalmstorg. Arbetena kommer att pågå vardagar 7-19 och helger 9-19. Södermalmstorg, och en bit av Hornsgatan, stängs av för bil- och busstrafik. Bussarna släpps fram igen den 14 december och bilarna den 4 januari.

Busshållplatserna på Södermalmstorg flyttar cirka 150 meter bort, till temporära hållplatser längs Katarinavägen. Mer information om busshållplatsernas nya placering hittar du på SL:s hemsida.

Cykel- och gångtrafikanter kommer fortfarande kunna passera Södermalmstorg, men med begränsad framkomlighet.

Bussar kommer åter trafikera sträckan från och med klockan 05.00 den 14 december. Biltrafiken släpps på när Hornsgatan blir dubbelriktad den 4 januari, då en större trafikomläggning äger rum. Läs om den här.  

Dessa arbeten är del av de förberedande trafikåtgärder som pågått de senaste månaderna. Arbeten som möjliggör att över tre hundra tusen människor även under byggtiden kan ta sig till och genom Slussen varje dag.

Senast uppdaterad 24 november 2015