Samrådsredogörelse för bussterminalen i Katarinaberget

Publicerad
2 september 2016 14:29
Ämne
Slussen

Människor i en stor sal. Många står och pratar, vissa har rosa västar. Till höger i bild ser man en stor utställning.Fotograf: Lennart Johansson

Mellan den 31 maj och 12 juli i år ställdes planförslaget för bussterminalen ut på samråd. Nu har Staden sammanställt synpunkterna och besvarat dessa i en samrådsredogörelse.

Under samrådstiden kom det in 333 yttranden. Många frågor gäller risken med att anlägga en bussterminal i ett berg och särskilt när det gäller utrymning ur terminalen i händelse av brand. I anslutning till det är det också flera synpunkter som berör lokaliseringen i Katarinaberget, många önskar istället en terminal i markplan/kaj.

Flera yttranden menar att det har varit svårt att ta till sig materialet för samrådet. Att planhandlingarna är svåra att tyda och förstå samt att en del material inte varit tillgängliga på grund av sekretess. Dokumenten ska prövas igen och nya illustrationer kommer att tas fram för att öka förståelsen av projektet. Förtydliganden på plankartor kommer också att göras.

Nästa steg i planprocessen är en granskningsperiod då en justerad planhandling kommer att ställas ut. Denna är planerad till någon gång i oktober/november. Allt material sammanställs sedan i den detaljplan som kommunfullmäktige tar ställning till i februari 2017.

Läs hela samrådsredogörelsen på bygg- och plantjänsten

Senast uppdaterad 28 september 2016