Så reser du med Nacka- och Värmdöbussarna under byggtiden

Publicerad
9 maj 2014 09:18
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/19_rgb.jpg Foto: Mikael Kum

Bussarna från Nacka och Värmdö kommer att gå in till Slussen under hela ombyggnaden. Under de första åren använder bussarna samma bussterminal som idag. De flyttar sedan ut till en ny tillfällig terminal på Stadsgården.

Alla som passerar Slussen kan redan nu märka av att ombyggnaden har påbörjats. Ledningsarbeten är i full gång och likaså de arkeologiska utgrävningarna. Nästa år startar de stora arbetena när de östra delarna av platsen börjar rivas. Även om kollektivtrafiken är i fokus under hela ombyggnaden kommer du som resenär att påverkas av förändringar.

Bussar behåller kollektivkörfält

Antalet körfält på Stadsgårdsleden minskas med start under 2015. Bussarna från Nacka och Värmdö är prioriterade och kommer att ha kvar sina kollektivkörfält i varje riktning. Bilarna får ett körfält i varje riktning istället för dagens två.

De första åren stannar bussarna vid befintlig bussterminal precis som idag. För att trafiken ska flyta smidigare utökas antalet ankomstplatser från dagens tre till fem stycken. Inga längre restider beräknas under den här perioden.

Ny tillfällig bussterminal från 2017

Under 2017 planeras bussarna att flytta ut till en ny tillfällig terminal strax öster om Katarinahissen med gångförbindelse till tunnelbanan. Den tillfälliga bussterminalen har högre kapacitet och bättre standard än dagens. Restiden beräknas inte att bli förlängd, men det tar några extra minuter att gå till tunnelbanan då terminalen ligger något längre bort. Här planeras bussarna att stanna fram till 2019, och just nu utreds var bussarna ska placeras efter det och innan en helt ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna är klar.

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/tillfallig_bussterminal.jpg Här kan du se placeringen av den tillfälliga terminalen under 2017-2019. Illustration: Mediabolaget

Senast uppdaterad 9 maj 2014