Så går det med ledningsomläggningarna

Publicerad
3 oktober 2014 11:14
Senast ändrad
3 oktober 2014 14:11
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/IMG_0080_sodermalmstorg_800px.jpgArbete i gropen på Södermalmstorg.

Att lägga om ledningar vid Slussen är ett mycket omfattande arbete. Komplicerade omkopplingar tillsammans med många arkeologiska fynd har inneburit förseningar i tidplanen.

I hela Slussenområdet behöver ledningar av alla de slag flyttas och bytas ut innan de större rivningarna av platsen kan starta. Byggarbetarna måste utföra allt steg för steg och göra inkopplingarna en i taget.

– Det här är ett mycket mer komplicerat arbete än vad vi väntade oss.  Vi behöver göra större omkopplingar än vad vi trodde från början, säger byggledare Peter Aldén.

På Katarinavägen har arbetet nu kunnat slutföras men på Södermalmstorg och i Gamla stan fortsätter arbetet fram till årsskiftet. Även i korsningen Götgatan/Hornsgatan fortsätter arbetet och under hösten kommer Götgatan ut mot Hornsgatan att behöva stängas helt några veckor när en större omkoppling sker. Cyklisterna får då köra via Peter Myndes backe istället.  När Götgatan öppnar igen kommer det vara fortsatt stängt för bil – men cyklisterna får ett bredare körfält.

Arbetet i korsningen beräknas också att kunna slutföras vid årsskiftet.

Förutom de svåra inkopplingarna har även en hel del arkeologiska fynd uppdagats i groparna.På Södermalmstorg påträffades lämningar från så långt tillbaka som 1200-talet.

– Stöter vi på fornlämningar i marken så stoppas arbetet och arkeologerna får tid att undersöka och dokumentera det som kommer fram, säger Peter Aldén.

Vid Kolingsborg har även en trafikomläggning behövt göras för att möjliggöra skrotning av lösa betongdelar under den innersta vägbanan. Då går det inte att ha trafik på ovansidan. Arbetet kan påbörjas nu eftersom den nya cykelbanan ovanpå ledningarna öppnat.

Senast uppdaterad 3 oktober 2014