Ruinerna av kvarteret Ormen berättar sin historia

Publicerad
26 oktober 2016 16:42
Senast ändrad
27 oktober 2016 08:48
Ämne
Slussen

överblick av det utgrävda kvarteret Ormen.Foto: Lennart Johansson

Slutundersökningen av kvarteret Ormen är snart klar. Under de senaste veckorna har rivningsmassor, sten och jord tömts kring väggar och trappor. De lämningar som finns kvar är de som legat i tomternas norra delar och har legat alldeles tätt invid det brant sluttande Katarinaberget.

De utrymmen som grävts fram är huvudsakligen olika lagerutrymmen och källare där handelsmännen och segelmakarna som ägde fastigheterna förvarade sina varor. Men säkert har även hushållens matvaror förvarats i en del av utrymmena. Även ett kök med en stor murad spis och ett litet förvaringsrum låg inklämt tätt mot bergssidan.

Man ser tydligt hur byggnaderna har anpassats till det fasta bergetFoto: Lennart Johansson

I en del rum finns grunder till kakelugnar, men annars verkar det inte som det finns några bevarade delar av bostäderna. Dessa har av allt att döma legat på högre våningsplan i fastigheterna, ovanpå affärslokalerna. Karaktäristiskt för bebyggelsesen som grävts fram är att den är väldigt anpassad till Katarinabergets topografi. Det finns fyra olika våningsplan som ligger i suterräng ner mot det som en gång var Stora Glasbruksgatan, där fastigheternas huvudentréer och affärer låg.

Arkeologikonsult som ansvarar för projektets utgrävningar kommer nu analysera alla fynd och få klarhet i bebyggelsens alla förändringar och få kunskap om hur den vuxit fram över tid.

Läs mer om deras arbete och kvarteret Ormen på deras webbsida slussenportalen.se

En fin trappa syns mitt i bilden, tre personer står nedanför varan den ena tittar upp på trappen. Alla har gula västar och hjälmar på sig.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016