Planeringen bakom trafikomläggningen

Publicerad
1 mars 2016 10:04
Ämne
Slussen

Vy över Södermalmstorg, vädret är mulet och grått. Flera bussar befinner sig på torget och stängsel syns här och där.Fotograf: Jakob Karlsson

Den 4 januari 2016 påbörjade projektet omfattande arbeten på en av Slussens broar. Då genomfördes en stor trafikomläggning där alla trafikslag påverkades mer eller mindre. Men vad innebär en trafikomläggning rent konkret? Och hur svårt kan det vara att få det rätt? En komplicerad plats i centrala Stockholm kräver lång planering och minutiös samordning.

En av projektets byggledare, Charlotte Bjurquist, är ansvarig för entreprenaden SN691. Denna entreprenad innefattar bland annat markarbeten, skyltning och trafikavstängningar inför omläggning av trafik innan byggstart. Charlotte beskriver hur arbetet påbörjades långt innan trafikomläggningen genomfördes.

Lång planering

Redan 2011 började Exploateringskontoret, SL och Trafikkontoret planera för hur trafiken skulle läggas om under Slussens ombyggnad. År 2013 togs emellertid en ny framkomlighetsstrategi fram, vilket påverkade planeringen. Den nya strategin innebär att kollektivtrafik, cyklister och gående ska prioriteras. Detta genomsyrar trafikplaneringen för Slussen under byggtiden, men sätter även ramarna för hur den nya utformningen kommer att fungera.

Detaljplanering

Under hösten 2015 började fler och fler bitar falla på plats, samtidigt som en del hinder blev mer tydliga. Södermalmstorg, där en ny temporär bussterminal ska byggas är en viktig del i trafikomläggningen. För att inte hindra trafiken för mycket vid fel tidpunkt togs beslutet att redan under hösten förbereda för de kommande busshållplatserna. Detta resulterade i att man stängde av Södermalmstorg för både bussar och bilar i två veckor. Bussarna släpptes efter avstängningen på igen, men bilarna fick vänta tills efter nyår då den nya trafiklösningen skulle träda i kraft.

Ett gråmulet Södermalmstorg med lite snö liggandes på marken. Man ser baksidan av en buss som åker mot Hornsgatan.Södermalmstorg.

Trafikomläggningen gick enligt plan och man genomförde det man planerat att göra på två nätter. Tack vare bra organiserande kunde cirka 35 personer effektivt måla om, skylta, ställa ut avstängningsmaterial och ställa om trafiksignalerna.

- Genomförandet gick över förväntan, detta tack vare bra samordning av en underentreprenör, säger Charlotte.

Två bilder i samma bild. Till vänster ser man lastbilar i natten. Till höger ser man någon typ av maskin som skapar en skåra i asfalten.Nattarbete vid Munkbron.

Hur blev effekten på trafiken?

Trots lång planering och godkända planer blir det inte alltid som man tänkt sig. Skeppsbron var inte längre en tillåten genomfart till Gamla stan och trafiken skulle istället gå Munkbroleden. På Skeppsbron hade en cirkulationsplats byggts där södergående biltrafik skulle vända. Trots skyltar ända från Strömbron hela vägen ner till cirkulationsplatsen fortsatte bilar att köra över till Södermalm denna väg. Konsekvensen blev att busstrafiken, som skulle prioriteras, blev stillastående i köer och många bilister genade via de trånga gränderna i Gamla stan. Situationen blev ohållbar. Det blev då Charlottes uppgift i rollen som byggledare från projekt Slussen att tillsammans med trafikkontoret och entreprenören dels minska smittrafiken men även lösa de andra problem som dykt upp.  Skyltningen förbättrades och under en period stod flaggvakter och visade vilken väg biltrafiken skulle välja.

Man kan aldrig förutse alla eventuella händelser innan, det gäller då att se lösningarna och prioritera i det begränsade utrymmet. Projektet och entreprenören arbetar vidare med en del detaljer i gatumiljön som ska förbättras och till sommaren väntar nästa stora trafikomläggning.

Senast uppdaterad 1 mars 2016