Nu har Slussens ombyggnad gått in i nästa fas

Publicerad
26 juli 2016 11:25
Ämne
Slussen

En grävskopa syns tull höger i bild. Stora delar asfalt har blivit uppgrävda och ligger på marken. I bakgrunden syns Katarinagångbro och en del buskar och träd.Fotograf: Lennart Johansson

Slussens ombyggnad har nu gått in i en ny fas, rivningen. Den östra bron och nedre delen av Katarinavägen ska rivas. Passerande bilar, bussar, människor och konstruktionen gör rivningen komplicerad. Det måste också hela tiden kunna tappas ut vatten från Mälaren samtidigt som saltvatten inte får tränga in från Saltsjön.

En komplicerad rivning har pågått sen 1 juli. Först ut är brokonstruktionen över Stadsgårdsleden. I rivningen används skonsamma sätt, dels för att inte låta för mycket, dels för att det inte ska damma för mycket. Det är olika gångar, brodelar, pelare och väggar som på ett säkert sätt ska rivas, mitt i centrala Stockholm. De som påverkas mest är busstrafikanterna som stundtals kommer har en högre ljudnivå än vanligt. Detta då man Ibland måste använda sig av en slaghammare för att den sax som ”klipper” sönder betong inte kommer åt. Slaghammaren skapar stomljud i konstruktionen som upplevs högre än luftburet ljud.

I höst fortsätter man rivningen på Katarinavägen. De gång- och cykeltrafikanter som passerar över den då byggda gångbron kommer befinna sig över 15 meter djupt schakt.

Ny temporär Slusslucka

I samband med att den östra bron rivs måste den tillhörande slussluckan demonteras. De befintliga slussportarna är integrerade i brokonstruktionerna. Eftersom dessa ska rivas måste en temporär lucka installeras. Luckan kommer vara i funktion tills dess att de nya avbördningsluckorna är på plats. Den temporära lucka som förra veckan sattes i drift väger drygt 7 ton och lyfts med kran när det är dags att släppa ut vatten från Mälaren.

Under hela Slussens byggtid måste avbördning vara möjlig och den totala kapaciteten oförändrad.  Det är Stockholms stad ansvar genom Stockholms Hamnar som sköter driften av Mälarens reglering.

Senast uppdaterad 3 augusti 2016