Nu grundläggs nya Slussen

Publicerad
7 december 2016 15:59
Ämne
Slussen

En person mitt i bilden med skyddskläder svetsar ihop två pålar. Glöd flyger till vänster i bilden. I bakgrunden ser man vatten och gråmulet väder.Foto: Lennart Johansson

När alla pålningsarbeten i Slussen är klar kommer 3200 stycken pålar ha borrats ner. Dessa ska säkra att konstruktionen inte sjunker eller får skadliga sprickor. Grundläggningen är ett av de mest komplicerade och omfattande grundläggningsarbetena i Sverige.

Jordlagren under Slussen delas upp i olika delar. Det ytliga lagret är fyllningsmassor med rester från sten- och träkonstruktioner, gamla båtvrak och timmer. Sedan kommer en blandning av sand-, dy- och gyttjelager. Ytterligare ett steg ner ligger en rullstensås som består av sand- och gruslager med mer eller mindre välrundade stenar. Under allt detta finner man till slut fast berg. Till skillnad mot 1935-års anläggning, kommer pålarna denna gång att gå ända ner till berg. Dessutom utförs även mätningar för att säkerställa bärförmågan.

Redan 2010 började man undersöka möjligheterna för den nya grundläggningen. Bland annat genom provpålningar i området. Det utfördes fyra provpålningar med olika typer av instrument och material. Man har sedan under längre tid även testat den slutgiltiga idén med betongfyllda stålrörspålar för att se om det går att utnyttja pålarna optimalt.

Grafisk illustration som visar slussen i genomskärning. Under Slussen kommer det finnas flera tusen pålar som bär upp den nya konstruktionen.Illustration: ELU, Slussens nya pålning i genomskärning

Hur går en pålning till?

Pålarna består av stålrör som borras från mark- eller vattenytan ner genom alla jordlager ända till berget. Här används en stor borrmaskin som kan väga upp mot 65 ton och har en borrkrona i hårdmetall nertill. Röret slås ner tillsammans med borrkronan vartefter borrningen sker.

När bergnivån nåtts borrar man ytterligare några meter tills bra berg hittas. För att vara säker på att berget har tillräcklig bärkraft slår man röret med en speciell maskin som kallas hejare. Hejaren slår hela röret till stopp samtidigt som man mäter stötvågorna som studsar tillbaka från pålens fot i berget. För att förstärka och skydda röret fylls det även med betong. Den tekniska livslängden på hela Slussens nya konstruktion är minst 120 år.

Senast uppdaterad 7 december 2016