Nu är genomförandeavtalet för Slussen undertecknat

Publicerad
22 december 2016 13:09
Ämne
Slussen

Jonas Eliasson, Caroline Ottosson, Håkan Falk håller gemensamt i sigill-Foto: Jenny Simonson

Onsdag den 21 december undertecknades genomförandeavtalet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad för ombyggnaden av Slussen.

Avtalet skrevs på under en ceremoni på Stadens projektkontor för Slussen av Håkan Falk, förvaltningschef på exploateringskontoret, Jonas Eliasson, förvaltningschef på trafikkontoret samt Caroline Ottosson, förvaltningschef på trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting.

- Det känns väldigt bra att ha avtalet klart och undertecknat. Det är en förutsättning för vårt fortsatta gemensamma arbete. Tillsammans ska vi inte bara bygga en ny bussterminal i Slussen utan även se till att kollektivtrafiken fungerar under byggtiden och för resenärerna i framtiden, säger Caroline Ottosson.

Genomförandeavtalet, som tog flera år att ta fram, reglerar detaljerna kring hur ansvar och kostnader ska fördelas mellan Staden och landstinget samt hur samarbeta ska ske kring det som berör ombyggnaden av Slussen och kollektivtrafiken.

- Jag känner mig trygg med avtalet och sover verkligen gott om nätterna när jag vet vilka fantastiska medarbetare vi har som nu ska förvalta det och driva arbetet framåt. Vi har en spännande resa framför oss med Nya Slussen, säger Håkan Falk.

När alla dokument undertecknats, påminde Jonas Eliasson den samlade skaran om avtalets historiska betydelse.
- Genom tiderna har Slussen varit en viktig plats i Stockholm och vart 100:e år har den byggts om för att anpassas till sin tids förutsättningar. Det är ett privilegium att få vara med här idag. Tillsammans ska vi inte bara bygga om en trafiklösning utan skapa en mötesplats för alla.

Fotnot: Ombyggnaden av Slussen pågår fram till 2025 och berör bussar, tunnelbana, sjötrafik, Saltsjöbanan samt anslutningarna mellan trafikslagen.
Sedan tidigare finns det en finansieringsöverenskommelse för en bussterminal för ostsektorn  mellan Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun och Stockholms läns landsting. Överenskommelsen innebär att en bussterminal byggs i Slussen till en kostnad på 1 430 mnkr och finansieras till 50% av Staten via Länsstyrelsen, 25 % av Stockholms stad och 25% av Stockholms läns landsting.

Vill du läsa mer om kollektivtrafiken i Slussen? Besök Trafikförvaltningens webbsida

Senast uppdaterad 22 december 2016