Klart för bussterminal i Katarinaberget

Publicerad
2 juli 2014 08:12
Senast ändrad
2 juli 2014 08:49
Ämne
Slussen

/PageFiles/794487/slussen_katarinahissen_633.jpg

I Katarinaberget på Södermalm ska den nya bussterminalen byggas.

Stockholms stad har nu kommit överens med landstinget, Nacka kommun och Värmdö kommun om var den framtida bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna ska ligga och hur den ska finansieras.

Trafiksystemet i den snabbt växande staden måste vara pålitligt, tryggt och säkert samtidigt som klimatpåverkan ska vara minimal. En ny bussterminal vid Slussen är en viktig pusselbit för framtidens Stockholm som nu är på plats.

Bussterminal ska, precis som i den tidigare planen, ligga i Katarinaberget. Terminalen får något mindre kapacitet än i det tidigare förslaget eftersom att det nu är klart att tunnelbanan ska byggas ut till Nacka. Samtidigt är det viktigt att bygga för framtidens behov med ökad kollektivtrafik och bussterminalen ska klara behoven fram till 2050.
 
En bussterminal i Nacka Centrum ska också byggas för att förenkla sammankopplingen mellan bussar och tunnelbana och skapa smidig omstigning för passagerarna.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad ska nu inleda ett nytt planarbete som inklusive eventuella överklaganden beräknas ta 3-4 år. Själva byggtiden för terminalen beräknas ta 3-4 år. Det innebär att terminalen kan stå klar för de första passagerarna ungefär samtidigt som Slussens nya trafik- och slussanläggning står klar. Det vill säga under 2021.

Kostnaden för bussterminalen vid Slussen beräknas bli 1,43 miljarder kronor. Staten genom länsstyrelsen står för hälften av kostnaden, Stockholms stad för 25 procent och landstinget för 25 procent. Stockholms stad kommer att bygga terminalen medan det är landstinget som kommer att äga den och stå för driften.

Slussen, som är ett av stadens viktigaste trafiknav, ska byggas om för att bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer. Trafikplatsen byggs också om för att bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. I det arbetet är en bussterminal med god kapacitet för framtiden mycket viktig.

Goda möjligheter för ökad kollektivtrafik är inte en fråga bara runt Slussen utan är centralt för Stockholms utveckling i stort. I stadens framkomlighetsstrategi lyfts mer plats för bussar och cyklister fram och staden tittar kontinuerligt bland annat på att utöka antalet reserverade körfält för kollektivtrafik.

Se fler filmer om hur hur hela Slussen ska byggas om och läs mer om Slussen-projektet här.

Frågor och svar om överenskommelsen

Var ska terminalen ligga?
I Katarinaberget under Katarinavägen i samma läge som i den tidigare planen.

Vad kostar terminalen?
1,43 miljarder kronor.

Vem betalar vad?
Staten genom länsstyrelsen 50%
Stockholms stad 25%
Landstinget 25%

Hur påverkar det Slussens budget?
Slussens budget på 8 miljarder kronor från genomförandebeslutet 2010 ligger fast.

Vem ska bygga terminalen?
Stockholms stad kommer att bygga terminalen och landstinget kommer att äga och driva den färdiga anläggningen.

Hur stor blir bussterminalen jämfört med den gamla planen?
Kapaciteten blir något mindre. Antalet ankomstplatser blir fortfarande åtta, men avgångsplatserna och reglerplatserna minskas från 20 av varje till 17 av varje.

Kan ni använda den gamla planen?
Nej. Stadsbyggnadskontoret kommer att inleda ett nytt planarbete men självklart har vi stor nytta av alla de utredningar och undersökningar som redan gjorts.

När börjar bygget?
Först måste en ny detaljplan vinna laga kraft. Det beräknas ta 3-4 år. Även en miljödom krävs för de arbeten som är grundvattenpåverkande.  Preliminärt kan byggarbetena starta 2017-2018.

Hur länge kommer byggarbetena att pågå?
Byggtiden beräknas till 3-4 år varav bergarbetena (det som eventuellt kan störa omgivningen) beräknas utgöra den första hälften av tiden. Mer information om de störande arbetena hittar du här.

Var ska omstigningen mellan buss och tunnelbana ske i Nacka?
Nacka kommun kommer att bygga en bussterminal i Nacka Centrum för omstigning till tunnelbana. Kostnaden för den terminalen delas mellan Nacka kommun och landstinget.

Senast uppdaterad 2 juli 2014