Historien under Karl Johans Torg kommer fram i dagen

Publicerad
27 januari 2017 13:20
Senast ändrad
27 januari 2017 13:27
Ämne
Slussen

En person ståg hukad vid en kant av stenblock. Det är en grop framför henom som ser ut som en gammal vattenkanal.Foto: Jenny Simonson

Nu är Arkeologikonsult AB igång med en mindre slutundersökning vid Karl Johans Torg invid Slussplan, där statyn över Karl XIV Johan tidigare stod.

De lämningar som nu undersöks observerades i samband med de schaktningsövervakningar som dagligen görs i området. I det här fallet visade det sig att det finns bevarade rester efter det så kallade Södra Slaktarehuset och Kvarnhusgränden. Utifrån de myntfynd som gjorts har det konstaterats att den stenlagda gränden har varit i bruk från åtminstone 1700-talets första hälft.

Läs mer om arbetet på slussenportalen.se

Senast uppdaterad 27 januari 2017