1500-talets Stockholm tittar fram vid Slussen

Publicerad
25 juli 2013 09:00
Ämne
Slussen

Längs med Stockholms stadsmuseum på Södermalmstorg pågår ledningsomläggningar inför bygget av nya Slussen. I samband med det gör Stadsmuseets arkeologer en så kallad förundersökning och nu har man kommit ner till 1500-talets lämningar.

Från Stadsmuseets fönster i utställningen Förortsliv på plan 2 har man bra utsikt ner i gropen. Här rensar arkeologerna nu fram gatubeläggningen från en parallellgata till Göta landsväg som sträckte söderut från Slussen. Vid sidan skymtar rester från de kvarter som sannolikt brändes ner på 1500-talet då danskarna härjade i Stockholm.

– Vi kommer under veckan att rensa fram gatubeläggningen och göra en del provgropar för att se vad som döljer sig under. Utifrån de resultat vi får fram kommer länsstyrelsen fatta beslut om slutundersökning, säger John Hedlund ansvarig arkeolog på Stadsmuseet.

Gatan som grävs fram syns på en karta från 1636 som visar den medeltida gatustrukturen i området. Det var under mitten av 1600-talet som stadens gatunät reglerades och fick den form det har idag, berättar John vidare. Det är unikt att vi får tillfälle att ta upp en så stor yta i centrala staden och kan dokumentera en del av Stockholms tidiga historia. Det mesta som undersöks är betydligt mindre ytor och därför är det självklart mycket spännande.

/PageFiles/525082/Södermalm-1636.jpg 

Utsnitt ur 1636 års karta över Slussen som visar det medeltida gatunätet.

Fynden från förundersökningen finns att beskåda i en monter i Stadsmuseets entré för den som är intresserad och på Arkeologidagen den 25 augusti kommer museet att fokusera på underökningarna som är gjorda vid Slussen. Läs mer om evenemanget på Riksantkvarieämbetets webbsida. 

/PageFiles/525082/Oversikt.jpg

Bild från undersökningen som visar den medeltida gatan. Till höger om arkeologen syns mörkfärgningen efter de nedbrunna byggnaderna. Foto: John Hedlund, Stockholms stadsmuseum.

Kommer ledningsomläggningen att försenas?

– Ja, här på platsen stoppas arbetet upp till dess att arkeologerna är klara med sina undersökningar. De arbeten vi gör på  Katarinavägen och på Munkbron/Slussplan påverkas inte utan löper planenligt. Jag räknar nu med att hela ledningsomläggningen som pågår vid Slussen kommer att vara klara under sensommaren nästa år, säger samordnande byggledare Mats Johansson.

Området här vid Stadsmuseet är nog den svåraste passagen i hela ledningsomläggningen och vi hade räknat med att det skulle ta tid. Nu avvaktar vi länsstyrelsens beslut avslutar Mats.

Läs mer om undersökningarna och platsens historia Stadsmuseets webbplats

Senast uppdaterad 13 oktober 2016