Från detaljplan till detaljer

Publicerad
29 januari 2014 10:42
Ämne
Slussen

Detaljplanen för nya Slussen vann laga kraft i september förra året och nu fortsätter det stora planeringsarbetet. Men hur tar man egentligen steget till själva byggandet?

Stig Arnius, projekteringsledare i projekt Slussen, berättar.

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/stig_arnius.jpg

– Att bygga om Slussen är ett svårt och komplext arbete och det är viktigt att vi planerar allt steg för steg. Det är många faktorer som måste lösas för att den slutgiltiga utformningen ska bli så bra som möjligt, säger Stig Arnius.

I somras färdigställdes en så kallad systemhandling i Slussenprojektet. Det är i en sådan handling som alla de tekniska funktionerna i anläggningen ska säkerställas. Här ingår till exempel planritningar och tekniska scheman för alla system, stombyggnad och grundläggning. Själva gestaltningen av nya Slussen ingår också, men i detta läge bestäms inga detaljer utan det kommer först i bygghandlingarna som är nästa steg i processen.

Systemhandlingen granskas noga av både interna och externa parter och är ett underlag för det vidare arbetet.

Fortfarande kan mycket ändras och justeringar kan behöva göras, tanken med systemhandlingen är att få en överskådlig bild, säger Stig Arnius.

Först när alla tekniska bitar har fallit på plats går man vidare med att utveckla utformningen. Det är då själva bygghandlingarna tas fram, vilket också är de handlingarna som entreprenören ute på plats kommer att bygga efter. Då är det viktigt att alla detaljritningar finns på plats.

Bygghandlingen är den exakta planen med ritningar där varenda liten svets och rör finns med. Då blir hela den exakta utformningen klar, säger Stig Arnius.  

Senast uppdaterad 29 januari 2014