Förslag till överklagande klart

Publicerad
26 februari 2014 15:54
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/bussterminal_dagens.gif

Nu går det att läsa förslaget till överklagande av den upphävda detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget som kommunstyrelsen beslutar om nästa onsdag.

I huvudsak innebär det att Stockholms stad anser att samtliga krav i plan- och bygglagen och miljöbalken har uppfyllts, att detaljplanen har tillkommit i laga ordning och att de krav som mark- och miljödomstolen uppställt är alltför långtgående och saknar uttryckligt lagstöd.

Det var i december förra året som mark- och miljödomstolen meddelade att man upphävde detaljplanen för bussterminalen, på formella grunder. Staden överklagade omedelbart vad man anser vara ett felaktigt domslut och har fått anstånd till nästa fredag, den 7 mars, med att lämna in sakskälen för överklagandet.

Onsdag nästa vecka ska kommunstyrelsen ta det formella beslutet om överklagandet, alla handlingar i ärendet går att läsa på www.insyn.stockholm.se.

Senast uppdaterad 26 februari 2014