Förbud mot bilar på Slussplan

Publicerad
15 augusti 2016 14:26
Senast ändrad
17 augusti 2016 15:10
Ämne
Slussen

Vy från Skeppsbron mot Slussplan./ Fotograf: Jenny Simonson

På torsdag kommer två så kallade spårviddshinder att placeras ut i vid Slussplan, ett i vardera körriktning. Detta görs för att säkra bussarnas framkomlighet så att de kan åka enligt tidtabell.

Under ombyggnaden av Slussen är kollektivtrafiken prioriterad tillsammans med gång- och cykeltrafik. Sedan årsskiftet har därför genomfart för personbilar från Skeppsbron till Södermalm inte varit tillåten söderut och sedan midsommar inte heller norrut. Det har dock inte hindrat bilar från att åka där med besvärliga köer till följd. Därför har staden nu valt att placera spårviddshinder där. Ett spårviddshinder är en konstruktion där man skapar en grop i mitten av körbanan. Gropen är bredare än spårvidden på en vanlig personbil, men lagom bred för att en buss ska kunna köra över.

Dessa kommer vara på plats i tre år tills nya huvudbron öppnar.

Grafisk karta över vart spårviddshinder är utplacerade

Senast uppdaterad 17 augusti 2016