Förändrade gång- och cykelbanor i april

Publicerad
20 mars 2017 15:07
Senast ändrad
21 mars 2017 10:04
Ämne
Slussen

I ena hörnet av Södermalmstorg kommer cykel- och gångbanan skifta plats.Foto: Jenny Simonson

Under april kommer det att ske några trafikförändringar runt om i Slussen. På Katarinavägen kommer gång- och cykelbanan skifta sida, men även på Södermalmstorg och den västra bron.

Ny gång- och cykelbrygga vid Katarinavägen

Från mitten av april kommer nya gångbryggor längs med husfasaden att vara på plats. Helt färdiga står bryggorna i maj, då med en brygga runt husknuten och en ny gång- och cykelbro över schaktet på Katarinavägen. All gång- och cykeltrafik mellan Katarinavägen och Slussen kommer från och med nu och fram till 2019 att använda sig av dessa nya broar.

Gång- och cykelbana skiftar plats på västra bron

I april kommer den ena sidans cykel- och gångbana byta plats med varandra. Detta innebär att gångtrafiken från Södermalmstorg kommer att gå längs med planket hela vägen över till korsningen Munkbron/Slussplan. Fönster kommer att öppnas upp i planket för att ge möjlighet att följa en del arkeologiska utgrävningar och övriga arbeten. 

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2017/trafik_april_cykel_gang_v4.jpg

Senast uppdaterad 21 mars 2017