Expertgruppen för Slussenprojektet tillsatt

Publicerad
19 november 2014 13:12
Ämne
Slussen

Nu är den grupp av oberoende experter som ska göra en genomlysning av Slussenprojektet tillsatt. I gruppen ingår  Mats Olsson, som också blir ordförande, Reigun Thune Hedström, Sven Lorentzi samt Christel Wiman.

Gruppen ska gå igenom tillgängliga underlag för Slussenprojektet och komma med förslag på förbättringar inom den fastlagda detaljplanen. Gruppen ska presentera sitt arbete den 31 januari, 2015.
– De här fyra är alla mycket erfarna samhällsbyggare som är vana vid stora komplicerade projekt och utredningar, säger biträdande stadsdirektör Ingela Lindh, som är den från stadens sida håller i kontakten med expertgruppen.

Fakta om expertgruppens medlemmar

  • Mats Olsson har varit vd för Thurfjell Arkitekter och stadsbyggnadsdirektör i Malmö. Han arbetar som fristående konsult inom stadsutveckling, samhällsbyggnadstävlingar och planprocesser.
  • Reigun Thune Hedström har varit stadsbyggnadschef i Upplands Väsby, utredare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och expert i PBL-kommittén.
  • Sven Lorentzi har arbetat med stadsutveckling i Stockholm i 40 år varav 30 som anställd i Stockholms stad. Numera fristående konsult.
  • Christel Wiman är jurist och har bland annat varit vd för Stockholms hamnar. Sedan 2012 är hon vd för organisationen Tågoperatörerna.

Senast uppdaterad 17 december 2014