Detaljplanen för bussterminalen godkänd i Stadsbyggnadsnämnden

Publicerad
3 februari 2017 14:07
Ämne
Slussen

En grafisk bild över hur en entre till busshållplats kan komma att se ut.

Stadsbyggnadsnämnden godkände i torsdags kväll, den 2 februari, den nya detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget. Det innebär att detaljplanen nu formellt ska beslutas i kommunfullmäktige, vilket antagligen sker vid mötet 20 mars.

Planen går från godkännande i Stadsbyggnadsnämnden, remitteras sedan till Stadsledningskontoret. Sedan behandlas ärendet på för-borgarrådsberedningen och borgarrådsberedningen innan den kommer till kommunstyrelsen för beslut om att tas upp i kommunfullmäktige.

För projektet innebär detta i praktiken bara att vi fortsätter enligt plan. De arbeten som regleras i detaljplanen för bussterminalen ligger några år framåt i tiden och kommer inte att påbörjas förrän planen vunnit laga kraft. Om detaljplanen vinner laga kraft har projekt Slussen ett uppdrag att planera för en eventuell byggstart runt 2019. Om så sker kommer terminalen stå klar cirka 2023.

Detaljplaneförslaget och alla planhandlingar hittar du på Bygg- och Plantjänsten.

Senast uppdaterad 15 februari 2017