Bussterminal i Katarinaberget godkänd i Kommunfullmäktige

Publicerad
21 mars 2017 07:56
Senast ändrad
21 mars 2017 15:14
Ämne
Slussen

Kommunfullmäktige godkände igår kväll, måndagen den 20 mars, beslutet om detaljplanen för en bussterminal i Katarinaberget. Beslutet vinner laga kraft om inget överklagande görs inom tre veckor från det att protokollet har justerats (vanligtvis inom tio dagar).

Faktaruta om överklagandeprocessen

För projektet innebär detta i praktiken att vi fortsätter enligt plan. De arbeten som regleras i detaljplanen för bussterminalen ligger några år framåt i tiden och kommer inte att påbörjas förrän planen vunnit laga kraft. Om detaljplanen vinner laga kraft har projekt Slussen ett uppdrag att planera för en eventuell byggstart runt 2019. Om så sker kommer terminalen stå klar cirka 2023.

Senast uppdaterad 21 mars 2017