Beslut om miljödomen i februari

Publicerad
29 januari 2014 11:45
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/1002236_miljodom.jpg Foto: Dieter Stöpfesgoff

Den 4 februari lämnar mark- och miljödomstolen besked om Slussenprojektets miljödom. En dom som behövs för att till exempel kunna ändra Mälarens reglering.

Förra året, från den 15 oktober och fram till 8 november, pågick förhandlingar om miljödomen i mark- och miljödomstolen. Stockholms stad presenterade då de planerade arbetena vid Slussen för domstolen och motparter framförde även sina synpunkter. Man hade också en syn på plats i området vid Slussen och kring Mälardalen.

Under nästa vecka kommer domstolens beslut. Miljödomen behövs för att kunna utföra arbeten i vatten och bygga den nya bussterminalen i Katarinaberget. Den behövs också för att kunna öka avtappningen och ändra Mälarens reglering, vilket minskar risken för översvämning och tryggar dricksvattnet för två miljoner människor.

Beslutet kommer med största sannolikhet att överklagas till överdomstolen. Därför kommer de arbetena som utförs under 2014 att anpassas till de tillstånd som redan finns på plats och som går att göra inom den nya detaljplanen som gäller sedan i höstas.

Senast uppdaterad 4 februari 2014