Arbeten under 2015

Publicerad
17 december 2014 10:28
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/Slussplan-slussen-oversikt_800px.jpg

Reser du via Slussen? Då har du redan märkt att omvandlingen av platsen har startat. Under nästa år fortsätter arbeten som kan komma att påverka dig.

Förberedande arbeten

Under nästa år slutförs de ledningsarbeten som pågår i Slussenområdet. När dessa arbeten har avslutats börjar nästa etapp med förberedelser för den stora trafikomläggningen. Du som passerar Slussen kommer precis som i år att påverkas av att framkomligheten ibland är begränsad. Men det är hela tiden möjligt att ta sig fram.

När de arkeologiska utgrävningarna och ledningsarbetena är avslutade på Södermalmstorg byggs nya hållplatser för stadsbussarna på torget. Där kommer bussarna att stanna under tiden när Katarinavägen är avstängd, i cirka fyra år.

Avstängning Katarinavägen

Som planeringen ser ut just nu stängs Katarinavägen för biltrafiken under andra halvåret 2015. Några månader senare stängs den även för busstrafik. Gående och cyklister kan ta sig igenom under hela byggtiden.

Temporär slutstation för Saltsjöbanan

Under 2015 planeras arbeten vid Henriksdals station att starta. Henriksdal blir ny slutstation för Saltsjöbanan under byggtiden, och behöver byggas om för att kunna öka busskapaciteten. Saltsjöbanan ersätts med buss från Henriksdal och in till Slussen under hela byggtiden.

Renoveringen av Katarinahissen

I våras startade renoveringen av den utslitna Katarinahissen från 1935. Den första etappen är nu slutförd och arbetet med grundläggningen startar när de stora arbetena med Slussen påbörjas.

Karl Johan-slussen öppen även under nästa år

Under hela båtsäsongen 2015 går det att slussa genom Karl Johan-slussen. Djurgårdsfärjan ligger kvar i dagens läge fram till 1 oktober 2015 och flyttas sedan några hundra meter norrut på Skeppsbron.

Senast uppdaterad 2 februari 2015