Tyck till om utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen

Publicerad
5 december 2016 14:22
Ämne
Så växer staden
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Färglad illustration över hur nya tunnelbanna kommer att byggas.

När tunnelbanan byggs ut krävs mer plats för tunnelbanetåg. Den 5 december startar Stockholms läns landsting ett kompletterande samråd om utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen.

Fram till den 23 december kan du lämna synpunkter på ett nytt läge för tunnelbanedepåns arbets- och servicetunnel och hur området påverkas under byggtiden.

Under samrådsperioden kan du lämna synpunkter via mejl till tbanadepa@sll.se eller fylla i ett formulär på Stockholms läns landstings webbplats.

Du kan också skriva ett brev till Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Depå”.

Information om hur du kan ta del av samrådshandlingarna på landstingets webbplats

Senast uppdaterad 5 december 2016