White Arkitekter vinnare i Micasas tävling om framtidens äldreboende

Publicerad
10 april 2013 12:43
Senast ändrad
10 april 2013 16:22
Ämne
Så växer staden

 /Global/Gardvaxer1.jpg

Vinnaren av Micasa Fastigheters projekttävling om framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden är White Arkitekter i Göteborg, med tävlingsbidraget Meningsfyllt.

I motiveringen skriver juryn:

”Meningsfyllt redovisar med stor inlevelse trivsamma och unika boendemiljöer för äldre. Hela byggnaden genomsyras av en omsorg om detaljerna, från byggnadens träkonstruktion till utomhusmiljöerna. Anslaget och lösningarna i förslaget visar en potential för att utveckla denna byggnad till ett framåtblickande projekt som kan driva utvecklingen framåt, både när det gäller bostadsmiljöer för äldre och miljövänlig teknik, vilket stämmer med ambitionerna i Norra Djurgårdsstaden.”

Micasa Fastigheters seniorboende (ordinärt boende) och vård- och omsorgsboende (heldygnsomsorg) i Norra Djurgårdsstaden är en del av byggetappen Brofästet, mellan Gasverksområdet och Husarviken. Byggstart för projektet är beräknat till 2016 med första inflyttning 2018.

 /Global/Gallerietvaxer.jpg

Senast uppdaterad 10 april 2013