Välkommen på samrådsmöte i Liljeholmen

Publicerad
5 juli 2012 10:54
Ämne
Så växer staden

Skiss, nya hus i Liljeholmen

Uppförande av tre bostadshus med ca 60 lägenheter på Lövholmsvägen intill Gröndals kyrka.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att tre nya flerbostadshus kan uppföras i en naturslänt längs Lövholmsvägen strax söder om Gröndals kyrka. Byggnaderna föreslås blir fem våningar, varav en till två ligger i souterräng mot berget. Husen planeras utifrån att fungera som en sammanhållen enhet.

Terrängen tillsammans med trafikbuller gerförutsättningar för bebyggelsen, samtidigt är det viktigt med levande bottenvåningar och möjliggöra för affärsverksamhet, kontor eller liknande.

Välkommen på samrådsmöte

Den 21 augusti kl. 18.00-21.00 är det samrådsmöte i matsalen på Blommensbergsskolan. Då kan du ta del av förslaget på de nya byggnaderna och lämna dina synpunkter.

Titta på förslaget

Förslaget visas 5 juli till 31 augusti på Tekniska nämnduset. 

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Senast uppdaterad 5 juli 2012