Välkommen på bokrelease i Stadshuset

Publicerad
7 mars 2013 15:42
Ämne
Så växer staden

Stadshuset

På tisdag den 12 mars släpper Stockholmia förlag den nya boken ”Stockholm som motor och motpart”. Välkommen att lyssna på författaren, professor Torbjörn Nilsson på Ragnars skafferi i Stockholms stadshus.

Som huvudstad har Stockholm en särskild relation till staten, till Sverige i dess helhet. Och som största stad har Stockholm en viktig roll för landets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. En alltför stor roll, har det ibland ansetts ute i landet.

Historieprofessorn Torbjörn Nilsson analyserar hur staden sedan 1945 har sett på sin egen roll, förändringen av stadens identitet, eller självbild. Identiteten kopplas samman med hur förhållandet har varit till staten. Stockholm har ofta beskrivits, särskilt från det egna hållet, som en motor för Sveriges utveckling. Samtidigt finns andra aktörer som också vill ha sitt ord med i laget, grannkommuner, regionen och på senare tid också det europeiska samarbetet. Alla dessa är ibland samarbetspartner, ibland motparter. Stockholm har ofta försökt att få stöd för sina planer hos statsmakterna. Ibland har det lyckats, ibland inte.

I boken visas hur Stockholms identitet och relation till staten har gått i vågor. En expansiv och optimistisk tid fram till ca 1970 avlöstes av en nedgångstid då storstadstillväxt och centralisering hamnade i vanrykte. Från 1990-talet är bilden en annan. Återigen seglar Stockholm i medvind. Stadens roll erkänns numera på högsta ort och kring huvudstaden samlas en Mälardalsregion med intresse av att få draghjälp i europeiska sammanhang.

Plats: Ragnars skafferi i Stockholms stadshus.
Tid: 15.30-16.00

Om evenemanget

Boken är en del i projektet Makten i Stadshuset och presenteras den 12 mars 2013 som en del i vårens serie med Tisdagssamtal om Stockholmspolitikens historia. Evenemanget är en del i firandet av 150 år med kommunfullmäktige i Stockholms stad.


 

Senast uppdaterad 7 mars 2013