Vad händer med Slussenprojektet efter domen?

Publicerad
14 december 2012 09:32
Senast ändrad
20 december 2012 15:14
Ämne
Så växer staden

Stockholms stad har överklagat domen från mark- och miljödomstolen till nästa instans, som är mark- och miljööverdomstolen.

Under tiden fortsätter arbetet med att planera, projektera och förbereda för bygget av nya Slussen. De förberedande arbeten som är inplanerade under 2013 görs inom den detaljplan som nu gäller för området och de bygglov som krävs för arbetena är beviljade.

Här kan du läsa Stockholms stads överklagande (PDF)

Senast uppdaterad 20 december 2012