Utställningen "Framkomlighet i Stockholm" visas på Kulturhuset

Publicerad
14 oktober 2014 17:25
Ämne
Så växer staden

/PageFiles/855540/630x250.jpg

Välkommen till utställningen "Framkomlighet i Stockholm" som visas i Stockholmsrummet på Kulturhusets bottenvåning.

Under perioden 13 oktober – 21 november visas utställningen "Framkomlighet i Stockholm". Där får besökaren veta mer om stadens satsningar på en bättre framkomlighet – främst när det gäller cykel, gång och leveranstrafik.

"Framkomlighet i Stockholm" är en nyversion av utställningen med samma namn som visades i Kulturhuset under våren. Den här gången har utställningen flyttat en trappa ner, till stadens nya utställningslokal Stockholmsrummet.

Bakgrund

Stockholm växer och år 2022 beräknas vi vara över en miljon invånare. Ytan som vi alla ska leva och vistas på kommer att vara densamma som idag, vilket innebär att stadens gator måste nyttjas så effektivt som möjligt. Vad det betyder mer i detalj kan du se på utställningen "Framkomlighet i Stockholm". Välkommen!

Om Framkomlighetsstrategin

Med förändrade förutsättningar krävs ett förändrat sätt att se på resande och trafik. För att möta utmaningen i ett kraftigt växande Stockholm har trafikkontoret i Stockholms stad tagit fram en framkomlighetsstrategi. Strategin ger bland annat en grundinriktning för prioriteringar mellan trafikslag som kommer att behöva göras i ett snabbt växande Stockholm.

Framkomlighetsstrategin

Kulturhuset i Stockholm.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016