Ny bostadsbebyggelse i Kista vid Kista Gårdsväg

Publicerad
10 april 2013 09:30
Senast ändrad
11 april 2013 09:22
Ämne
Så växer staden
Områden
Rinkeby-Kista

/PageFiles/428610/kista-13.jpg

Utställning av planförslag

Planen möjliggör uppförande av ca 170 bostäder i en sammanhängande bebyggelse i fem till åtta våningar som ramar in en innergård. Bebyggelsen formas som ett slutet kvarter med genomgående entréer både från gården och kringliggande gator. All parkering anläggs i ett tvåvånings garage under gården och husen.

Planområde

Planområdet är beläget mellan Kista Allé och Kista Gårdsväg, nordost om
Kista Centrum. Det omfattar del av Akalla 4:1 med en totalyta av ca 4200 kvm. Staden ska efter fastighetsbildning sälja marken till Fabege vilken i sin tur kommer att övertas av Peab.

I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Förslaget visas 2013-04-10 - 2013-05-08

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Senast uppdaterad 11 april 2013