Kulturcenter, skola och bostäder på Östermalm

Publicerad
10 april 2013 09:30
Senast ändrad
10 april 2013 16:45
Ämne
Så växer staden
Områden
Östermalm

/PageFiles/428585/Riddaren.jpg

Utställning av planförslag för  kv Riddaren 5 och 6

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den redan etablerade judiska
utbildnings- och kulturverksamheten i kvarteret samt tillföra nya bostäder. Ett
vidare syfte är att stärka stadsdelens urbana karaktär med ett utökat kulturellt utbud i kombination med ytterligare bostäder. Ett genomförande av planförslaget förutsätter att gårdsflygeln inom Riddaren 6 rivs och ersätts med en större volym för skol- och kulturverksamheter. Inom Riddaren 5 innebär förslaget en mindre tillbyggnad samt anpassning, av byggnadens
inre och yttre, till bostadsändamål. Från Nybrogatan etableras en plats, den blivande Sofi Almquists Plats. Avsikten är att skapa en gemensamhetsanläggning, ett entrérum som kan betjäna de omgivande fastigheterna. Den ska vara tillgänglig för allmänheten och även fungera som ett socialt rum.

Planområde

De aktuella fastigheterna Riddaren 5 ligger på Nybrogatan 19 och Riddaren 6 ligger på Riddargatan 5.

I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Förslaget visas 2013-04-10 - 2013-05-08
Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Senast uppdaterad 10 april 2013