Modernisering och upprustning av Vårbergs IP

Publicerad
2 april 2013 09:31
Senast ändrad
3 april 2013 14:16
Ämne
Så växer staden
Områden
Skärholmen

Planförslag Vårbergs IP

Utställning av planförslag

Planförslaget innebär att Vårbergs idrottsplats utvecklas till ett sportcentrum vilket innebär en modernisering och upprustning av befintliga idrottsytor och servicefunktioner samt ett uppförande av komplementbebyggelse med bland annat en fotbollshall, en boulehall och fler omklädnings- och  servicebyggnader.

I projektet ingår också att en del av parkmarkområdet väster om Vårbergs idrottsplats övergår till mark avsedd för idrottsändamål.

Planområde

Planområdet ligger inom fastigheten Skärholmen 2:1 i stadsdelarna
Skärholmen och Vårberg och innehåller huvudsakligen ett idrottsområde
(Vårbergs IP) i anslutning till Vårbergsvägen samt parkmark i planområdets
västra del. Planområdet är ca 9 hektar stort. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Förslaget visas 27 mars – 24 april 2013

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även i Medborgarkontoret i Skärholmen,
Bodholmsplan 2, de tider då lokalen har öppet.

Senast uppdaterad 3 april 2013