Citybanans station vid Stockholms central

Publicerad
30 augusti 2012 09:41
Senast ändrad
11 september 2012 14:01
Ämne
Så växer staden
Områden
Norrmalm

Illustration av den nya bebyggelsen mot Vasagatan med stationsingången

Nu kan du titta och lämna synpunkter på planen Orgelpipan 6 i hörnet Vasagatan – Klarabergsgatan.

Citybanan utgör en av de största infrastruktursatsningarna för kollektivtrafiken i moderna tid. Citybanan utgör en ny 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, med stationer vid Södra station, Stockholm Centralstation och Odenplan. Citybanan planeras att tas i drift 2017 och bedöms förbättra kollektivtrafikresande både inom staden och regionen.

Vid Station Stockholm City – i hörnet mellan Vasagatan och Klarabergsgatan - planerar nu byggherren Jernhusen i samverkan med staden, SL och Citybanan, för en ny stationsbyggnad med entréer både mot Vasagatan och Klarabergsgatan. Integrerat i den nya bebyggelsen uppförs ett nytt hotell om ca 400 rum i kombination med ca 20 lägenheter.

I den nya bebyggelsen anordnas resandeservice och andra kommersiella lokaler, likaväl som att delar av bebyggelsen görs tillgänglig för allmänheten. Den nya stationsbyggnaden ansluter till tunnelbanan, Citybanan och centralstationen vilket sammantaget förbättrar byten mellan olika trafikslag.

 

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Orgelpipan 6 (Hotel Continental) samt del av fastigheten Norrmalm 6:1, järnvägstunnel. Dessa två fastigheter överlappar
varandra i en tredimensionell fastighetsbildning. Planområdet omfattar dessutom del av Vasagatan och del av Klara Västra Kyrkogata (Norrmalm 4:53). I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Förslaget visas 2012-08-29 -  2012-09-26

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Senast uppdaterad 11 september 2012