Samråd kring utbyggnad av lagerlokal i Östberga

Publicerad
30 juni 2015 11:50
Senast ändrad
30 juni 2015 12:09
Ämne
Så växer staden
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Illustration över tillbyggnaden på lagerlokalens södra sida

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som syftar till att möjliggöra en tillbyggnad på den befintliga byggnadens södra sida.

Förslag till detaljplan

Förslaget till detaljplan för fastigheten Godståget 1 innebär en tillbyggnad på den befintliga byggnadens södra sida. Fastigheten är grönklassad av Stockholms stadsmuseum. Det vill säga en fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Planområde

Illustration över kartområde i östberga där lagerlokalens nuvarande placering syns

Planområdet ligger i Östberga, söder om Södra länken och Årstabergs pendel- och tvärbanestation. Det avgränsas av Partihandlarvägen i öster och Transportvägen och Årsta kombiterminal i väster. Planområdet utgör en del av fastigheten Godståget 1 och är cirka 4500 kvm.

I Plan- och Byggtjänsten visas området på karta. Där kan du också lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Plan- och Byggtjänsten

Titta på förslaget

Planförslaget visas under tiden 30 juni – 1 september 2015 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Senast uppdaterad 30 juni 2015