Tre nya flerbostadshus i Gröndal

Publicerad
30 januari 2013 09:31
Senast ändrad
31 januari 2013 11:51
Ämne
Så växer staden
Områden
Hägersten-Liljeholmen

Illustration, vy från norr med allmän trappa till vänster och Lövholmsvägen till höger i bild. ÅWL arkitekter

Utställning av planförslag

Nu kan du titta på planläggning för området vid Lövholmsvägen intill Gröndals
kyrka, del av Liljeholmen 1:1 m.fl. i stadsdelen Gröndal.

Planförslaget innebär att tre nya flerbostadshus kan uppföras i en naturslänt
längs Lövholmsvägen. Byggnaderna föreslås blir fem våningar, varav en till två våningar ligger i souterräng mot berget. Husen planeras fungera som en sammanhållen enhet och gestaltas också utifrån det. Detaljplanen överensstämmer med Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm.

Planområde

Planområdet ligger längs Lövholmsvägen i Gröndal strax söder om Gröndals
kyrka. Stockholm stad äger all mark som föreslås bebyggas. En mindre del av den privata fastigheten Talgdanken 1, samt en del av naturen norr om
planområdet, gångvägen och kyrkans klockstapel ingår i planområdet av
plantekniska skäl. Planområdet är 5 680 m² och området för ny bebyggelse är 3 600 m². I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Förslaget visas 30 januari - 27 februari

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Senast uppdaterad 31 januari 2013