Trafiksatsning Stockholm

Publicerad
31 oktober 2012 11:45
Senast ändrad
1 november 2012 15:47
Ämne
Så växer staden

Stockholmare

Stockholms län är en växande och omtyckt region, både att bo och att arbeta i. De senaste åren har befolkningen ökat i länet med 30 000-40 000 invånare årligen. Fler stockholmare innebär nya utmaningar. En växande region behöver lösningar för framkomlighet som fungerar för många olika personer samtidigt.

För att skapa en dynamisk region behöver vi göra rörelsen i vardagen enklare för alla framtidens invånare - vare sig man åker kollektivt, kör bil, transporterar varor, cyklar eller går.

Detta kräver satsningar som på kort sikt kommer att innebära stora påfrestningar för stockholmarna. Resvägar och rutiner kommer att påverkas och det kommer att bli stökigt i stadsbilden som resultat av byggen av nya vägar och spår. Det går tyvärr inte att undvika. Om inget görs kommer vi i framtiden helt enkelt inte att ha ett fungerande Stockholm.

Trafiksatsning Stockholm

Under tio år satsas därför nära 100 miljarder kronor på ett 70-tal olika projekt - från byggen som Citybanan, Förbifart Stockholm och en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken till fler cykelvägar och gångvägar. Miljö och hållbarhet är viktigt för Stockholm och därför går hälften av investeringarna till bättre kollektivtrafik.

Med hjälp av vår kunskap inom IT- ett område där Stockholm tillhör världseliten kan vi utveckla lösningar för att underlätta för alla de som reser i regionen. Det kan handla om smarta system för att styra trafiken eller att vi hjälper resenärerna att själva hitta alternativa färdvägar.

Trafiksatsning Stockholm är samlingsbegreppet för de gemensamma satsningar som Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms stad, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län gör för bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Ett rörligare Stockholm är en förutsättning för länets tillväxt och värde för hela landet.

Och du är en del av lösningen.

Senast uppdaterad 1 november 2012