Tillbyggnad samt ändrad användning av S:t Görans Gymnasium.

Publicerad
14 januari 2013 09:42
Senast ändrad
17 januari 2013 11:47
Ämne
Så växer staden
Områden
Kungsholmen

tillbyggnad samt ändrad användning av S:t Görans Gymnasium. 

Detaljplaneförslaget möjliggör för tillbyggnad samt ändrad användning av S:t Görans Gymnasium. Förslaget innebär ca 240 nya studentbostäder samt en förskola om 10 avdelningar. Planförslaget innehåller även skyddsbestämmelser för byggnadens kulturhistoriska värden.

Planområde

Planområdet är beläget i stadsdelen Kungsholmen och omfattar fastigheten
Vallgossen 14 och är ca 8500m2 stort.

 

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt: 14 januari – 15 februari  2013

Senast uppdaterad 17 januari 2013