Thomas Stoll blir ny planchef på Stockholms stad

Publicerad
17 juni 2015 10:42
Ämne
Så växer staden

/PageFiles/1018745/Thomas Stoll.jpg

Stadsbyggnadskontoret vid Stockholms stad har rekryterat Thomas Stoll som ny chef för planavdelningen. Thomas arbetar i dag som hållbarhetschef på Tengbom. Han tillträder sin tjänst 1 september.

– Det är med stor glädje jag hälsar Thomas Stoll välkommen till rollen som planchef. Stockholm växer snabbt vilket ställer krav på en fungerande bostadsmarknad, infrastruktur, skolor, förskolor, parker och annan service som gör huvudstaden fortsatt attraktiv. Fram till 2020 ska 40 000 nya bostäder byggas. Stadsbyggnadskontoret har en viktig roll i att utveckla och bygga en hållbar huvudstad. Thomas Stoll kommer därmed att ha en av de viktigaste tjänsterna när det gäller Stockholms utveckling, säger Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör.

Thomas Stoll är utbildad arkitekt MSA och är i dag hållbarhetschef och delägare i Tengbom. Han har stor erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete samt stads- och bostadsutveckling i alla skeden - från koncept till projektering.  Thomas har tidigare bland annat arbetat som konceptutvecklingschef på Skanska och som samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

– Att tillsammans med stadsbyggnadskontoret får vara med och bygga Stockholm ser jag som en stor och viktig utmaning. Det ska bli mycket spännande att få leda planavdelningens arbete, säger Thomas Stoll.

Thomas Stoll tillträder tjänsten som planchef den 1 september 2015.

Senast uppdaterad 17 juni 2015