Sverigeförhandlingen ska ge snabbare tåg

Publicerad
29 januari 2016 11:08
Ämne
Så växer staden

Tågspår Stockholms central

Från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Stockholms stad är en av parterna i Sverigeförhandlingen, som arbetar med att Sverige ska kunna bygga stambanor för höghastighetståg.

Syftet med Sverigeförhandlingen är att höghastighetsjärnvägarna tillsammans med nya infrastrukturprojekt ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt längs järnvägen. Centralt i förhandlingen är också att förbättra kollektivtrafiken och tillgängligheten i Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet är att höghastighetsjärnvägarna ska stå klara senast år 2035.

Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, samt Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne står enade inför den kommande Sverigeförhandlingen om statens utbyggnad av infrastruktur som binder samman storstäderna, framför allt med nya stambanor för höghastighetståg.

Inför förhandlingen överlämnar parterna en skrivelse till Sverigeförhandlingen med en gemensam prioritering om hur det inledande arbetet kring höghastighetsbanor och storstadsåtgärderna bör ske. Skrivelsen innehåller tolv utgångspunkter för de inledande förhandlingarna.

Läs skrivelsen (pdf)

Sverigeförhandlingens webbplats

Senast uppdaterad 29 januari 2016