Svenska Bostäder nominerade till årets bostadspris

Publicerad
12 oktober 2016 16:12
Ämne
Så växer staden

Gul och grön Lägenhetshusfasad i höstlandskap, träd och grå himmel

Svenska Bostäders projekt Korthållaren Norra (Stjärnhusen) i Vällingby är en av fyra byggnader som är nominerade till Sveriges Arkitekters Bostadspris. Husen som tävlar om bostadspriset ligger i Malmö, Norrköping och i förorter till Stockholm.

– De nominerade visar var och en på sitt sätt olika lösningar för att möta bostadsbehovet och stärka bostadens position i samhällsbyggandet. Gemensamt för dem alla är omsorg – om platsen, hemmet och arkitekturen. Denna omsorg är en förutsättning för att vi som individer ska kunna ta till oss det byggda, vårda det och låta det bli en del av vår vardag, säger bostadsprisjuryns ordförande Rahel Belatchew.

Motivering Korthållaren Norra 5 (Stjärnhusen)

 Ett projekt präglat av omsorg, vars kvaliteter framträder på nära håll. Utblickar, solljusets riktning och de knotiga tallarna vars grenar når ända fram till huset skapar med finstämda förtecken en boendemiljö med stora kvaliteter. Hyresrätterna har ljus från tre håll och möjlighet till rundgång. I entréerna syns omsorgen i form av fina detaljer som smidesräcken, kakelomfattning kring porten och golv av terrazzo.

De tre stjärnhusen i Vällingby har försiktigt passats in i terrängen och bebyggelsemiljön som är riksintresse. Likt de närliggande husen (av Paul Hedqvist) som inspirerat till projektet är deras volymer nätta och något varierade i höjd för att ge ett småskaligt intryck. Förtätningen visar på ett respektfullt förhållningssätt till omgivningen där gaturum, förgårdsmark och gårdsmiljöer kring den befintlig bebyggelsen intill förtydligas och varsamt tas om hand.

Årets tre övriga nominerade:

  • Brf Tenoren, Malmö
  • Katscha, Norrköping
  • Sjöterassen, Fittja

 Läs mer om de övriga nominerade på arkitekt.se

Senast uppdaterad 12 oktober 2016