Stockholms stad och Atrium Ljungberg överens om Slussen

Publicerad
20 mars 2013 15:53
Ämne
Så växer staden

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/modell över nya Slussen.jpg

Idag fattade kommunstyrelsen formellt beslut om att överklaga den upphävda detaljplanen för ombyggnaden av Slussen. I morgon lämnas överklagandet in till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt kommer Atrium Ljungberg att lämna in ett medgivande att stadens förslag till ny detaljplan fastställs.

Parterna har under den gångna veckan enats om att Atrium Ljungberg får en markanvisning för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset och att tomträttsavgälden för Glashuset justeras under åtta år. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år.

– Vi är nöjda, säger Krister Schultz, exploateringskontorets direktör vid Stockholms stad. Det är en bra lösning för staden och det innebär att vi har en seriös och långsiktig fastighetsägare att diskutera med i planeringen av hur vi gör Slussen till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser och till en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik.

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Krister_Schultz.jpgKrister Schultz

Mark- och miljööverdomstolen har nu att dels meddela eventuellt prövningstillstånd, dels fastställa detaljplanen för att den ska vinna laga kraft. Om prövningstillstånd meddelas, väntas beslut om detaljplanen under året.

Senast uppdaterad 28 mars 2013