Starkare tillväxt i privat sektor

Publicerad
19 oktober 2012 11:09
Ämne
Så växer staden

Gata med butiker och restauranger

Under andra kvartalet fortsatte lönesumman att öka i Stockholm, pådrivet av en starkare privat sektor. Försäljningen vände upp, men företagandet fortsatte dock ned med färre nya företag och fler företagskonkurser. Det visar rapporten Stockholmskonjunkturen.

På arbetsmarknaden fortsätter antalet sysselsatta invånare att öka men takten dämpas ytterligare. Antalet lediga jobb är också färre samtidigt som varslade personer fortsätter att öka.

Den svagare arbetsmarknaden i Stockholm gör också avtryck i arbetslöshetsstatistiken som stiger i såväl absoluta tal som i relation till arbetskraften. Stockholm fortsätter dock att stärka sin attraktivitet. Antal invånare fortsätter att öka med stora tal samtidigt som Stockholm attraherar allt fler besökare.
Redovisar näringslivets utveckling i Stockholms län och stad

Stockholmskonjunkturen, som tas fram av Stockholm Business Region, är en statistisk rapport som redovisar näringslivets utveckling i Stockholms län och stad, fyra gånger per år. Rapporten redovisar ekonomisk tillväxt, näringsliv, arbetsmarknad samt befolkning, bostäder och kommersiella övernattningar.

Läs hela rapporten i länken nedan.

Källa: Stockholm Business Region

Senast uppdaterad 19 oktober 2012