Stark turistnäring i Stockholm

Publicerad
19 oktober 2012 11:02
Ämne
Så växer staden

Stockholm är en av Europas snabbast växande besöksdestinationer. Trots en stark krona, och att viktiga marknader har visat kraftigt minskat resande så växer Stockholm alltjämt.

Privatresandet driver fortsatt utvecklingen, trots en avmattning på flera marknader. Sommarsäsongen avslutades med nya rekord i antalet kommersiella övernattningar.

Hotellövernattningarna ökade under sommarsäsongen juni-augusti med 4 procent i länet jämfört med samma period föregående år. Besöksnäringen bidrar till att göra staden levande och spännande. Det är också en viktig motor för nya arbetstillfällen.

Uppgången drivs framförallt av en fortsatt kraftig utveckling av privatresandet. Ett minskat resande från sydeuropeiska marknader som Italien och Spanien uppvägs av en stark återhämtning från USA i sommar och en fortsatt kraftig ökning från Ryssland och Polen. Hotellens intäkter för sålda rum var sammantaget drygt 1,7 miljarder kronor i länet, en ökning med 41 miljoner kronor från föregående år.

Härifrån kom de utländska sommarturisterna

  1. Tyskland 245 000
  2. USA 133 000
  3. Norge 99 000
  4. Storbritannien 90 000
  5. Finland 73 000

Senast uppdaterad 19 oktober 2012