Stadsbyggnad och stadens arkitektur nu på Facebook

Publicerad
18 oktober 2013 09:00
Senast ändrad
21 oktober 2013 10:43
Ämne
Så växer staden

Facebook

Som stadsbyggnadsdirektör välkomnar jag dig att delta i diskussionerna på vår alldeles nyligen lanserade facebook-sida – Stadsutveckling Stockholm.

Stadsutveckling Stockholm på facebook

Denna sida har startats av stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad i syfte att förbättra vår dialog med dig. Vi vill berätta om och diskutera stadsbyggnadsfrågor, stadsplanering, arkitektur, visioner kring hur staden ska utvecklas till en attraktiv, hållbar och växande stad. Vi vill ha en sida där vi kan berätta om intressanta händelser, aktuella frågeställningar inom området och spegla frågor utifrån intressanta projekt. Genom att vi har en egen sida får vi inte bara komma till tals - vi hoppas även att du som läser vill vara med i diskussionen.

Här diskuterar vi allmänna frågor om stadsbyggnad och arkitektur. Frågor som rör något specifikt bygglov eller planärende kommer inte att besvaras här. De hänvisas vidare till berörd avdelning på stadsbyggnadskontoret. Här återfinns våra kontaktingångar:
Kontakta Stadsbyggnadskontoret

Vi hoppas att vi kan sprida kunskap om och förståelse för den växande staden. Vi är övertygade om att det finns många och olika uppfattningar om stadsbyggandet i Stockholm. Vi välkomnar debatten om hur Stockholm ska utvecklas. Naturligtvis håller vi oss till det självklara som vett och etikett påbjuder. Därför kommer vi alltid se till att inga diskriminerande, kränkande, eller rasistiska inlägg görs.

/Susanne Lindh

Susanne Lindh

Senast uppdaterad 21 oktober 2013