Staden tillsätter byggeneral

Publicerad
16 januari 2015 14:23
Senast ändrad
16 januari 2015 14:36
Ämne
Så växer staden

/PageFiles/918649/torleif_900.jpg

För att kunna hålla den höga takten i byggandet har Stockholms stad skapat en ny organisation för den växande staden. Torleif Falk, tidigare projektutvecklare på Stockholmshem, blir projektsamordnare och byggeneral.

Torleif Falk kommer senast från en roll som projektutvecklare på Stockholmshem och har tidigare arbetet inom den privata bostadssektorn och på flera arkitektkontor. Han är i grunden just arkitekt.
- Jag har jobbat i byggprocessen i olika roller, både ritat och projekterat hus och även varit delaktig på byggen.  Jobbat som byggherre, med projektutveckling och drivit detaljplaner. Jag har sett problemen men också möjligheterna, säger Torleif Falk.

Byggeneralen, eller bostadssamordnaren, leder en nybildad genomförandegrupp där även representanter för trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen ingår. Gruppen blir direktlänken mellan stadens förvaltningar, den politiska organisationen och de bygg- och bostadsbolag som är med och bygger den växande staden.
- Det finns en massa idéer om hur processerna kan förbättras och vad som kan göras för att få ännu bättre rull på byggandet. Till att börja med finns en gemensam projektlista som har tagits fram, mitt första uppdrag blir att läsa in mig på den och identifiera de projekt där det finns störst behov av stöd, säger Torleif Falk.

Han börjar sin nya roll den 1 februari och går redan nu att nå på torleif.falk@stockholm.se och kommer att rapportera till biträdande stadsdirektör Ingela Lindh. Hon är också den som leder en nyinrättad styrgrupp med berörda förvaltnings- och bolagschefer.

Senast uppdaterad 16 januari 2015