Slussen sjunker – det är dags att bygga nytt

Publicerad
16 april 2014 12:03
Ämne
Så växer staden

/PageFiles/738142/slussen_633.jpg

I år startar den viktiga ombyggnaden av Slussen. Dagens konstruktion är i så dåligt skick att den måste rivas och byggas upp från grunden. Nu har vi en unik chans att anpassa Slussen efter dagens förutsättningar och ge mer plats för kollektivtrafik, gående och cyklister.

Så här ska trafiken fungera under arbetet med nya Slussen.

I närmare 80 år har nuvarande Slussen tjänat stockholmare och besökare. Nu är det dags att bygga nytt. Det räcker det inte längre med reparationer för att hålla anläggningen vid liv. Stora problem med grundläggningen gör att Slussen sjunker sakta år för år. Ytterligare problem med  vittrande betong och rostande armering bidrar till att anläggningen måste rivas och byggas upp igen från grunden. Nästa Slussen byggs för att kunna möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.

Nya mötesplatser och enklare att ta sig fram

Många vill bo och leva sina liv Stockholm. Vår stad växer med två fullsatta SL-bussar varje dag. För att alla ska få plats behövs nya bostäder och arbetsplatser, men också nya mötesplatser och kommunikationer. Slussen ska omvandlas till en av Stockholms nya mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

Tryggar ditt dricksvatten

Slussens ombyggnad har även stor betydelse för hela Mälardalen. I nästa Slussen blir det möjligt att tappa ut fem gånger mer vatten från Mälaren, vilket kommer att minska dagens risk för översvämningar. Det tryggar både viktig infrastruktur och dricksvattnet för två miljoner människor.

Byggstart 2014

Detaljplanen för Slussen vann laga kraft i september förra året och ombyggnaden startar i år. Under 2014 utförs arbeten som påverkar trafiken i viss mån, men det sker inga större trafikförändringar förrän nästa år.

Mer information, fler bilder och filmer om nya Slussen hittar du på stockholm.se/slussen.

Senast uppdaterad 16 april 2014