Sista etappen av stadsutvecklingsområdet Centrala Älvsjö

Publicerad
21 januari 2013 09:41
Senast ändrad
23 januari 2013 16:27
Ämne
Så växer staden
Områden
Älvsjö

 /PageFiles/343472/älvsjö_gestalt.jpg

Samråd om förslag till detaljplan för Älvsjö centrum

Förslaget syftar till att skapa en sammanhängande stadsmiljö och ett attraktivt centrum för stadsdelen Älvsjö. Inom planområdet föreslås bebyggelse i två kvarter. Ett kvarter med bostäder i fem till sex våningar med ca 120 lägenheter samt ett kvarter med hotell/kontor om ca 16 våningar med ca 200 rum. Kvarteren har lokaler i bottenvåning mot allmän gata och parkering sker i garage samt på kvartersgata mot järnvägen.

Husen ska utformas för att klara störningar från trafik och ges en modern gestaltning, som bidrar till den nya stadsmiljö som nu byggs i Älvsjö centrum.

Planområde

Planområdet, som är ca 13500 m2 stort, ligger i centrala Älvsjö och avgränsas av Götalandsvägen och järnvägen (Västra Stambanan) samt Perronggatan sydväst.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även i på Medborgarkontoret, Älvsjö stadsdelsförvaltning, Älvsjö stationsplan 11, de tider då lokalen har öppet.

Förslaget finns utställt: 21 januari – 1 mars 2013.

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att hållas 2013-02-13, kl.18.00 –
20.00 på Medborgarkontoret - Älvsjö stadsdelsförvaltning, Älvsjö stationsplan
11 i Älvsjö.

Senast uppdaterad 23 januari 2013