Sex mindre flerbostadshus i Nockeby

Publicerad
13 februari 2013 09:30
Senast ändrad
13 februari 2013 16:05
Ämne
Så växer staden
Områden
Bromma

/PageFiles/372261/Nockeby.jpg 

Planförslaget innebär att nya bostadshus i form av sex mindre flerbostadshus kan uppföras längs Gustav III:s väg i kanten mot Nockebyskogen. Som skydd mot risker med transporter av farligt gods på Drottningholmsvägen krävs ett skyddsplank utmed vägen. Boendeparkering sker på kvartersmark, i garage och som markparkering. Planområdet gränsar till parkmark och bostadskvarter.

Planområdet är beläget längs Drottningholmsvägen och utgörs av den del av
fastigheterna Åkeshov 1:1 och Nockeby 1:1 som ligger i kanten av Nockebyskogen. En mindre del av fastigheten Nockeby 1:34 ingår också. Området gränsar i nordost till Nockeby reningsverk, i öster och söder till parkmark - Nockebyskogen, i nordväst till Drottningholmsvägen och, på andra sidan Drottningholmsvägen, till villabebyggelse.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget under tiden 2013-02-13 - 2013-04-10  på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Visas även på Brommaplans bibliotek, Klädesvägen 12, Bromma.

Samrådsmöte 2013-02-21 17:00 - 19:00
Lokal: Gamla biblioteket, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Senast uppdaterad 13 februari 2013