Samråd om påbyggnad av skola i Hässelby strand

Publicerad
17 december 2015 15:30
Senast ändrad
17 december 2015 15:57
Ämne
Så växer staden
Områden
Hässelby-Vällingby

Den grå skolbyggnaden med tre våningar

Nu pågår samråd om planändring för Engelska internationella skolans skolbyggnad i Hässelby strand. Ändringen innebär att skolbyggnaden kan utökas med fler lokaler och slutar vara planstridig. Titta på förslaget 17 december 2015 – 27 januari 2016.

Förslag till detaljplan

Engelska internationella skolan finns i idag i Hässelby gymnasiums gamla lokaler i Hässelby strand. Skolan har ett tidsbegränsat bygglov för ett par skolbaracker på skolgården men vill ha en mer långsiktig lösning eftersom de planerar att utöka sin verksamhet. För att skolan i framtiden ska kunna rymma 18 klasser i årskurs 4–9 behöver skolbyggnaden kompletteras med nya lokaler. Stadsbyggnadskontoret har därför upprättat ett förslag om planändring för att göra det möjligt att bygga på skolbyggnadens två flyglar med en våning.

Planändringen innebär att reglerna för skolbyggnadens höjd ändras så att de utgår från en bestämd nockhöjd istället för våningsantal. Därmed blir det möjligt att utöka flyglarna med en våning var samtidigt som huvudbyggnaden blir planenlig.

Planområde

Karta över Hässelby strand med planområdet, Hässelby gymnasium, markerat med röd linje

Planområdet ligger i Hässelby strand och består av en skolbyggnad som tidigare var Hässelby gymnasium. Skolbyggnaden ritades av arkitekterna Bror Gunnar Hagelberg och Ture Ryberg på 60-talet och stod färdig 1962. Skolan är omgiven av bostadhus och ligger 200 meter ifrån tunnelbanestationen Hässelby strand.

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Förslaget i Plan- och Byggtjänsten

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 17 december 2015 – 27 januari 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag kl 9 - 16, tisdag kl 9 - 18.30, onsdag - torsdag kl 9 - 16, fredag kl 10 - 15.

Förslaget visas också i Hässelby gårds bibliotek, Hässelby torg 10, när biblioteket har öppet.

Senast uppdaterad 17 december 2015